Pokyny

9. Jihomoravská liga

Technické provedení: KOB Start Blansko
Datum: 20.9.2008
Centrum: Bukovinka - sokolovna
Prezentace: 9:00 - 10:00 v centru závodu
Druh závodu: klasická trať
Mapa: Proklest - 1 : 15 000, e5m, stav jaro 2008
mapy nebudou vodovzdorně upraveny
ruční kresba tratí lihovou fixou
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat
zelené kolečko - výrazný strom
hnědý křížek - plošinka, milíř
Parkování: na volných prostorách poblíž centra, dbejte na bezpečnost provozu na okolní komunikaci
Start: 000 - 10:30
Vzdálenosti: Centrum - Start 1000m - modrobílé fáborky
Centrum - Cíl 1000m - modrobílé fáborky
Cíl a start jsou poblíž sebe, možnost nechat si věci v cíli
Upozornění: vzhledem k omezeným možnostem softwaru, nebude mít kategorie HDR možnost startu "kdykoliv", ale bude mít nalosovány startovní časy, které je třeba dodržet. Děkujeme.
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky musíte razit do mapy a mapu odevzdejte ke kontrole pořadateli v cíli.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750Kč.
Popisy kontrol: piktogramy pro jednotlivé kategorie v centru
Výdej map: mapy se nevybírají
Vyhlášení vítězů: pouze žákovské kategorie po doběhnutí posledního závodníka cca v 13:00 hod
Uzavření cíle: 14:30
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Adámek Libor ABM
Šauman Václav LBM
Procházka Jan TBM
WC: pouze na shromaždišti !!!
Občerstvení: pořadatel nezajišťuje, ale v místě shromaždiště bude otevřená restaurace
První pomoc: v centru
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky na http://080920.sbk-ob.com/ + budou zaslány elektronickou poštou zúčastněným oddílům. Papírové výsledky budou zasílány za poplatek 30,- Kč - písemné požadavky u prezentace.
Funkcionáři závodu: Jan Urban - Ředitel závodu
Vlasta Lemonová - Hlavní rozhodčí
Zdeněk Kolařík - Stavitel tratí


© xob 2008